Firmaets ydelser spænder over alle faser i et byggeri, fra de første konceptuelle skitser til færdigt byggeri. Opgaver udføres for både private og professionelle bygherre.

For at sikre det optimale resultat, udvikles projekter i tæt samarbejde med bygherre og brugere. For at kunne tilbyde stor ekspertise i byggeriets faggrupper og høj kvalitet i rådgivningen, anvender arkitektfirmaet Arktiv et professionelt netværk af samarbejdspartnere, bestående af ingeniører, konstruktører, byggesagkyndige og entreprenører med stor ekspertise og alsidighed.

Følgende ydelser som arkitektfirmaet kan rådgive i:

  • Gennemgang af ejendomme med en teknisk rapport.
  • Registrering af eksisterende forhold.
  • Forslag til vedligeholdelse, renovering og ombygning.
  • Udarbejdelse af skitseforslag til om- og tilbygninger.
  • Ansøge om byggetilladelse hos byggemyndighederne.
  • Udarbejdelse af hovedprojekt med tegninger og beskrivelse.
  • Indhente tilbud.
  • Byggestyring, koordinering af håndværkerne, med byggemøder og tidsplaner.
  • Tilsyn.
  • Interiørdesign samt 3D visualiseringer

[Kontakt for et uforpligtende tilbud]