Arkitektfirmaet Arktiv beskæftiger sig med en bred vifte af opgaver inden for arkitektbistand og byggeteknisk rådgivning, design, projektering og udførelse.

Arkitektfirmaet Arktiv er stiftet af Arkitekt Henrik Elmstrøm Jensen, uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i 2006 samt uddannet byggeteknikker fra Byggeteknisk Højskole i København i 1999.

Min ambition er, at skabe god arkitektur og blivende værdi i hver enkel sag, formidle gode rum og forbedre de rammer vi færdes i, ud fra de afstukne forudsætninger.

En god start er en vigtig byggesten for et projekts udvikling. Ved et grundigt forarbejde, i tæt dialog mellem arkitekt, bygherre og brugere, kortlægges et steds værdier og forudsætninger.
Opmærksomhed og formidling af en eksisterende bygnings iboende kvaliteter, kendetegn og spændinger, giver klarhed for husets potentialer, indsatsområder samt råderum.

I overvejelsen om at bygge om, udvide eller bygge nyt kan jeg rådgive, samt lede byggesagen og sørge for godkendelse hos kommune, indhentet tilbud samt føre tilsyn med byggeriet.

Arkitektfirmaets fokus er enfamiliehuse, herunder nybyggeri, tilbygning samt ombygning og transformation af eksisterende villaer. Der tilstræbes et modernistisk ydre og et detaljeret oplevelsesrigt indre med velvalgte materialer.

[Kontakt for et uforpligtende tilbud]