Som aftaleretsligt grundlag ved indgåelse af aftaler om arkitekt- eller ingeniørydelser, har byggeriets parter udarbejdet et sæt regler, ABR 89. Dette dokument lægges til grund for rådgivningskontrakter i alle offentlige byggesager, og regelsættet definerer og regulerer alle forhold mellem bygherre/klient og rådgiver.

Arkitektfirmaet Arktiv kender til og overholder branchens love samt regler og tilbyder arkitektrådgivning på grundlag af ABR 89, Almindelige Betingelser for teknisk Rådgivning og bistand, okt ’89

[Forsikringsforhold]

Dækningssum ved personskade: DKR. 12,5 mio. Ved tingskade: DKR. 2,5 mio.

[Medlemskab]

Arkitektforbundet