Teknisk Rådgivning og Bistand vedr. større byggesager honoreres normalt på basis af en rådgiverkontrakt med en procentdel af byggesummen, og denne honorarfaktor kan variere afhængig af opgavens art og omfang.

De fleste mindre opgaver faktureres efter medgået tid, og af hensyn til klientens økonomiske planlægning, tilbydes rådgivningen på større byggesager også udført på timebasis i sagens tidlige faser. Kontakt arkitektfirmaet for at få oplyst aktuelle timesatser.